ویژگی بازار جلبک در فرانسه، تولید ناکافی برای تقاضای روزافزون از سوی تولیدکنندگان است. این مساله را یکی از مشاوران …
ITPNews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.