«دکتر محمدرضا صفری» افزود: در صورتی که تعداد ورودی دانشکده‌های دامپزشکی متناسب با نیازهای جامعه نباشد، بزودی در این رشته نیز مانند سایر رشته‌ها با قشری از دانش‌آموختگان بیکار مواجه خواهیم بود …
حکیم مهر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.