ادامه در
در این نامه ضمن متهم کردن سازمان دامپزشکی کشور به جانبداری صنفی، بر ضرورت حفظ رابطه مالی مستقیم مسئولین فنی بهداشتی با کارفرمایان تاکید شده است …
حکیم مهر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.