«دکتر سید سعید حسینی» به عنوان مسئول امور استان‌های سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ابلاغی دیگر از «دکتر رضا عامری» که پیش از این مسئولیت امور استان‌های این سازمان را بر عهده داشت، تقدیر کرد …ادامه در حکیم مهر

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.