واردات ۵۰۰ شتر مولد از قطر برای تولید بچه شتر مسابقه‌ای/ ورود تکنولوژی تولید واکسن از یکی از کشورهای همسایه/ به جای واردات دام و گوشت، به سمت واردات دام مولد می‌رویم

«دکتر علی‌صفر ماکنعلی» هم گفت: اگرچه همچنان ناظر بهداشتی به کشور برزیل اعزام می‌کنیم اما در آینده پروتکل‌ها را از بازرسی بهداشتی به ممیزی تغییر خواهیم داد …ادامه در حکیم مهر

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.