چرا قیمت لبنیات افزایش یافت؟

چرا قیمت لبنیات افزایش یافت؟
افزایش قیمت شیرخام،مواد اولیه بسته‌بندی،نهاده‌های دامی وارداتی و سوءاستفاده ارزی در این حوزه، باعث شکل‌گیری تورم ۴۳ درصدی برای تولیدکننده شیر شد که در نهایت به گرانی ۶۶ درصدی شیر و انواع لبنیات برای مصرف‌کنندگان انجامید.یک سال و نیم پیش در جنوب شرق تهران،کارآفرینی با بلندپروازی،کارخانه‌ای جدید تأسیس کرد.او طرح‌های دور و درازی برای توسعه داشت و کارخانه جدید را هم با همین هدف ساخت.تمام طبقه دوم ITP ادامه در اخبار

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.