قابلیت نگهداری واکسن قانقاریای موسسه رازی به دو سال ارتقا یافت

قابلیت نگهداری واکسن قانقاریای موسسه رازی به دو سال ارتقا یافت
محققان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بررسی امکان افزایش پایداری و ماندگاری واکسن قانقاریا عفونی کبد،قابلیت نگهداری این واکسن را تا دو سال اعلام کردند.محسن فتحی نجفی مجری طرح پژوهشی بررسی امکان افزایش تاریخ مصرف واکسن قانقاریا عفونی کبد تولیدی موسسه رازی درباره موفقیت آمیز بودن این طرح گفت:تهیه واکسن قانقاریا دارای فرآیندی تقریبا طولانی و سخت تر از دیگر واکسن های بی هوازی ساخت موسسه را ITP ادامه در اخبار

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.