توزیع نهاده دامی راهی برای تعدیل قیمت مرغ

توزیع نهاده دامی راهی برای تعدیل قیمت مرغ
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز گفت: این مقدار نهاده دامی یارانه‌ای بین حدود هزار واحد مرغداری فعال استان توزیع شد.حجت علی اکبرنژاد با اشاره به تداوم توزیع نهاده‌های دامی برای تعدیل قیمت مرغ در بازار افزود: قرار است تا پایان امسال حدود ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی یارانه‌ای بین مرغداری‌های گیلان توزیع شود.وی با بیان اینکه نهاده‌های دامی توزیع شده ذرت و کنجاله سویا است گف ITP ادامه در اخبار

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.