برنامه های سخنرانی سومین کنفرانس صنعت طیور ایران

برنامه های سخنرانی سومین کنفرانس صنعت طیور ایران
در حال حاضر کنفرانس صنعت طیور ایران توانسته با تداوم برگزاری در دوره های قبل، اقدام به برگزاری سومین کنفرانس صنعت طیور ایران بنماید.این کنفرانس که در حاشیه هجدهمین نمایشگاه دام و طیور تهران و در روزدوم آن ( جمعه 25 مرداد ) برگزار می گردد دارای برنامه های سخنرانی بسیار مفیدی است که زمانبندی آن به شرح زیر می باشد. ITP ادامه در اخبار

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.