توزیع ۴۷هزار تُن نهاده دامی بین دامداران خراسان رضوی

توزیع ۴۷هزار تُن نهاده دامی بین دامداران خراسان رضوی
از ابتدای امسال تاکنون ۴۷هزار تُن انواع نهاده‌های دامی بین دامداران خراسان رضوی توزیع شده است.مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه این توزیع ۴۷ هزار تُن نهاده دامی بین دامداران خراسان رضوینهاده های دامی به منظور ایجاد تعادل در بازار و حمایت از دامداران خراسان رضوی توزیع شده است گفت: این نهاده ها شامل جو، ذرت و کنجاله سویای تولید داخل و وار ITP ادامه در اخبار

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.