2.4 میلیون تن گوشت مرغ امسال تولید می شود

2.4 میلیون تن گوشت مرغ امسال تولید می شود
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: تولید گوشت مرغ در سال جاری از مرز 2 میلیون و 400 هزار تن فراتر خواهد رفت.مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با نهاده‌های دامی اذعان داشت: نهاده‌های دامی در دامداری‌ها، بنادر و انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی به مرز اشباع رسیده است و به هیچ وجه کمبودی از نظر دانه جو، ذرت و کنجاله ITP ادامه در اخبار

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.