دولت تا پایان پاییز فرصت نجات صنعت دام سنگین را دارد
منصور پوریان با بیان اینکه بهترین وزن برای کشتار گوساله تا 400 کیلوگرم است، اظهار کرد: تا وزن 400 کیلوگرم گوشت در دام‌های سنگین از کیفیت مناسبی برخوردار است ضمن اینکه دام در بهترین شرایط ضریب تبدیل غذایی قرار دارد و هزینه نگهداری آن در سطح مطلوب است.رئیس شورای تامین دام کشور گفت: میزان انباشت دام سنگین در دامداری‌ها به بیش از 50 درصد رسیده است و دولت تنها تا پایان پاییز فر ITP ادامه در اخبار

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.