با توجه به شیوع سویه جدیدی از ویروس تب برفکی در کشور پاکستان لزوم هوشیاری بیشتر درخصوص این بیماری  و تداوم بارش ها و افزایش رطوبت، پیگیری هرچه دقیق تر موارد فعلی و دقت هرچه بیشتر در “رعایت اصول امنیت زیستی” در واحدهای پرورش دام ضرورت می یابد….. ادامه مطلب

کلید واژه: O India 2001 e #تب_برفکی @ojaghia #FMD #bio_security

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.