مرغداران اوکراینی از تقاضای چین برای واردات بهره مند می گردند!
طبق اظهارات معاون وزیر اقتصاد اوکراین Taras Kachka، مقامات اوکراینی با همتایان چینی خود برای آغاز صادرات به چین در حال همکاری هستند. وی برای رسیدن به توافق نامه ای تا پایان سال جاری اظهار امیدواری کرد. وی اظهار داشت: "در حال حاضر یک سری تشریفات اداری و مراحل قانونی بایستی انجام شود؛ اما برنامه ای برای امضای پروتوکل و انجام بازرسی ها در دست داریم." بزرگ ترین تولیدکنندۀ ITP ادامه در اخبار

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.