تغییر قیمت ١٠قلم خوراکی پرمصرف کشور

تغییر قیمت ١٠قلم خوراکی پرمصرف کشور
طبق گزارش‌های مرکز آمار در مهرماه ٩٨، گوشت گوسفندی با ۶٨.۵ درصد و شیر پاستوریزه با ۶١ درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در صدر لیست تغییر قیمت اقلام خوراکی قرار دارند.بر این اساس بهای گوشت گوسفندی در مهرماه ٩٧ حدود ۵٨ هزار و ٣٠٠ تومان بود و قیمت آن در مهرماه امسال به حدود ١٠٨ هزار و ٢٠٠ تومان صعود کرد؛ البته قیمت گوشت نسبت به شهریور ماه امسال ٢ درصد کاهش داشته ITP ادامه در اخبار

https://en.ojaghia.vet

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.