سه پیشنهاد برای تنظیم بازار گوشت
یک مقام مسئول با بیان اینکه 200 تا 250 هزار راس دام پرواری آماده عرضه در کل کشور وجود دارد از ارائه 3 پیشنهاد برای حل مشکل بازار گوشت قرمز به ستاد تنظیم بازار خبر داد.مختار علی عباسی، رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه براساس برآوردهای انجام شده بین 200 تا 250 هزار رأس دام پرواری آماده عرضه در کل کشور وجود دارد، گفت: وقتی تراکم د ITP ادامه در اخبار

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.