بررسی ارتباط بین گروه خونی ABO و حساسیت نسبت به COVID-19

بررسی ارتباط بین گروه خونی حساسیت نسبت به ابتلا به کووید-19

این مطالعه توسط  مقایسه توزیع گروه خونی میان 2173 بیمار مبتلا به COVID-19  از سه بیمارستان در شهر ووهان و شنژن که  بیماری آنها توسط تست SARS-CoV-2 به تایید رسیده است و افراد عادی از مناطق نام برده صورت گرفت. داده ها با استفاده از ANOVA یک طرفه و 2-tailed χ2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یک فرایند فراتحلیل نیز توسط مدل های اثرات تصادفی انجام شد. ادامه مطلب

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.