بی اثر بودن خرید شرکت پشتیبانی امور دام با افزایش سن مرغ های زنده
علی اصغر عباس پور، اظهار داشت: به نظر می رسد خرید گوشت مرغ به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام هم نتواند به گونه خیلی موثری، مشکل کاهش قیمت این کالا را حل کند.وی افزود: البته خرید و ذخیره سازی گوشت مرغ، تا حدی در مدیریت بازار و تعادل قیمت ها تاثیر دارد اما به نظر می رسد، نمی تواند تمام نگرانی های فعالان این بخش را رفع کند.رییس اتحادیه مرغداران خراسان شمالی افزود: قیمت ITP ادامه در اخبار

Previous articleTokyo confirms 68 new coronavirus cases, record daily rise – NHK
Next articleOption to Serve
Experienced Veterinarian with a demonstrated history of working in the veterinary medicine. Skilled in GIS and Applied Epidemiology, Vaccines, and Animal Welfare. Strong community and social services professional with a Master’s Degree focused on Veterinary Preventive Medicine. In Charge of Animal Disease Study, and Surveillance Bureau. Expert on Disease Study, Surveillance, Early Warning/Response, Client Training, and Development. Executive Officer for projects avoiding spread of diseases, COVID-19 Pandemic Broadcaster. Works at Iran Veterinary Organization; 2000 - present. Graduated from Veterinary Faculty of Shiraz University, Shiraz, Iran.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.