خطر کم، به معنی نبود خطر نیست

همه ما باید با کووید-19 مبارزه کنیم. هر کسی می تواند آلوده شود و بیماری را به دیگران منتقل کند. برخی از جوانان سالم، به شدت بیمار شده اند، و برخی حتی فوت شده اند. خطرِکم، به معنی نبود خطر نیست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.