اولین جلسه شورای مدیران اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی در سال نو با محوریت بیماری کرونا و راه های پیشگیری از آن برگزار شد.

مدیر کل دامپزشکی استان ضمن قدردانی از فعالیت های صورت گرفته طی سال قبل بر ضرورت استمرار خدمت رسانی جهادی به بهره برداران دامپزشکی تاکید کرد.

دکتر احمد شریعتی افزود: بایستی با نگرانی از وضعیت بیماری و در عین آرامش خدمت رسانی را انجام دهیم.

وی گفت: ضمن اولویت دادن به نگرانی ها باید خدمت رسانی را با رعایت پروتکل های بهداشتی در تمام بخش های مرتبط انجام دهیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان نیز در این جلسه بر ساماندهی ایاب و ذهاب کارکنان در ایام بروز بیماری با رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.

دکتر علیرضا هنری افزود: نظم و انضباط در تردد پرسنل به ویژه در روزهای کنونی و پاسخگویی به موقع همکاران دورکار بایستی صورت گیرد.

دکتر علی اوجاقی، پیام گزار سلامت دامپزشکی استان و رییس شورای پیامگزاران سلامت خراسان رضوی نیز در جمع مدیران دامپزشکی استان ضمن قدردانی از همکاری های انجام شده توسط ادارات ستادی و فنی افزود: بومی سازی پروتکل های بهداشتی برای پیشگیری از بیماری ضروری است و همواره خطر بروز بیماری را جدی بگیریم.

کرونا دامپزشکی خراسان رضوی شریعتی هنری اوجاقی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.