، بیشتر شما در حالی این مقاله را می خوانید که در قرار دارید، شاید بسیاری از افراد طرف طنزآمیز آن را ببینند، متاسفانه واقعیتی که ما با آن روبرو هستیم بسیار شوم تر است. نه لزوماً اوضاع فعلی، بلکه واقعیتی که در آینده پیش روی ما خواهد بود. می توان مثبت اندیش و خوش بین بود، تنها در صورت ایجاد تغییراتی و درس گرفتن ا ز این ویروس و کووید-19 .
ادامه مطلب

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.