اول ایمنی بعدا کاسبی

اولویت اول یک عمل دامپزشکی در طی همه گیری کووید-19 سلامت و ایمنی کارمندان و افرادی است که ما به آنها خدمت می کنیم. مهمترین اولویت – بخصوص در مواجهه با کاهش مراجعه مشتری و هزینه های جاری – حفظ جریان پول است.

مشاغلی که در حال حاضر برای سودآوری تلاش می کنند – آنهایی که ذخایر نقدی کم دارند یا جریان نقدی ناپایدار دارند – در این شرایط آسیب پذیر هستند. با این حال، حتی مشاغل که به نظر می رسد از نظر مالی در وضعیت خوبی قرار دارند ممکن است با عدم اطمینان روبرو شوند. این تا حدودی به نحوه پیشرفت اوضاع بستگی دارد و چقدر طول می کشد تا تقاضای بازار و زنجیره های عرضه به حالت عادی برگردد.

ادامه مطلب

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.