ویدیوی تشکر نخست وزیر انگلیس از خدمه بهداشتی و توصیه هایش برا ی مردم کشورش در صفحه ی بسته های سلامت روان افزایش تاب آوری؛ گذار از پاندمی کووید-19
از اینجا وارد شوید

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.