امیدواری ها به تاثیر حفاظتی برنامه واکسیناسیون ب.ث.ژ درشهروندان کشورهایی(همچون ایران، ژاپن و …) که این واکسن را قبلا دریافت کرده بوده اند ویدیو را اینجا ببینید

Could BCG and other existing vaccines help fight Covid-19? Researchers are trying to find out

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.