برای رفع نیاز روز افزون به امکانات برای انجام آزمایشهای تشخیصی نمونه های انسانی از نظر کووید-19 امکان استفاده از آزمایشگاه های دامپزشکی فراهم شد. این مسئله همکاری لازم در بین بخش ها را برای برطرف کردن همه گیر فعلی نشان می دهد. More بیشتر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.