فیلم گزارش خبری شبکه دو سیما / ضرر مرغداران را جبران می‌کنیم
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه تولید کشور بر اساس برنامه ریزی انجام می‌شود، گفت: تولید به ویژه در بخش کشاورزی مراحل مختلفی دارد و بر اساس منابع مالی و منابع نهاد‌ها برنامه ریزی می‌شود و کار به طور منظم و بر اساس اصول، پیش می‌رود.حسن عباسی معروفان افزود: حدود 117 میلیون تن در سال 1398 تولید محصولات کشاورزی اعم از لبنی، پروتئینی، زراعی و باغی داشتیم در حال ITP ادامه در اخبار

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.