واکسن کرونا ویروس دانشگاه اکسفورد روی میمون ها موفقیت آمیز بود ادامه مطلب در اینجا

بنابر اخبار رسیده و کلیپ منتشر شده توسط دانشگاه آکسفورد تحقیقات درحال انجام در مونتانا از پیشرفت هایی در آماده سازی و آزمایش واکسن کووید-19 بر روی میمون حکایت دارد…. هرچند به طور قطع موفقیت اثر واکسن بر حیوانات به معنای لزوم اثر بخشی در انسان نمی باشد

ترجمه

خانم بهزاد، کارشناس آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی  مشهد – ایران

گردآوری، ویرایش و تدوین:

دکتر علی اوجاقی؛ مسئول مطالعات و بررسی بیماریهای دامی؛ اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی و رییس شورای پیامگزاران سلامت خراسان رضوی ؛ مشهد-ایران

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.