به گفته رئیس NIH ،آزمایش گسترده واکسن کووید-19 در جولای(تیرماه) آغاز می شود.

دستیابی به واکسن کووید-19 تا جولای ” هدف نهایی” است، رئیس موسسه ملی بهداشت آمریکا در حال فراهم نمودن شرایط برای سرعت بخشیدن به  انجام آزمایش است تا به طور سریع تاثیر این واکسن را بیان کند.

حداقل چهار یا پنج واکسن احتمالی “بسیار امیدوارکننده به نظر می رسند” و یک یا دو واکسن آماده خواهند بود تا آزمایشهایی در مقیاس وسیع، تا تیرماه روی آنها انجام گیرد . مابقی واکسن ها بعدا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

کالینز در مصاحبه  اخیرش گفت: ” چالش بزرگ کنونی تولید زیاد و آماده سازی افراد داوطلب است و ما می خواهیم مطمئن باشیم که این موارد به صورت هماهنگ رخ می دهد. “NIH با همکاری برخی از بزرگترین شرکت های داروسازی جهان در حال ایجاد یک برنامه جامع است تا سازندگان واکسن بتوانند از آن پیروی کنند. در حال حاضر دولت ترامپ به طور جداگانه، در حال بررسی نحوه تولید واکسنهای احتمالی است. هدف این است که ادامه مطلب در اینجا

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.