سرانجام زمانی که کارمندان به میزهای کار خود باز می گردند، به دلیل وجود این پاندمی متوجه تغییرات بسیاری خواهند شد. در ابتدا، تعداد کمتری از مردم به محل کار خود باز می گردند چرا که در شرایط بحرانی ایجاد شده توسط ویروس کرونا، کار کردن به صورت دورکاری از خانه هایشان معقول تر به نظر می رسد به طوریکه نگرانیشان راجع به سلامتی کاهش می یابد و کمپانی ها نیز با ذخیره هزینه های متنوع از جمله اجاره شرکت قادر خواهند بود به بهره وری بیشتری دست یابند.در ادامه، تغییراتی در خصوص جلوگیری از ازدحام حاصل از رفت و آمد کارمندان به محل کار در نظر گرفته خواهد شد از جمله اینکه نوبت های کاری متناوبی برایشان در نظر گرفته می شود. همچنین ممکن است کارکنان به صورت یک روز در میان یا الگوهای متناوب دیگری در سر کار حاضر شوند تا ازدحام در محل کار پیش نیاید. علامت گذاری هایی در کف سالن ها و سنسورهای دیجیتال نیز می توانند به کار آیند ادامه در اینجا

ترجمه:

ساناز عادل علیپور کارشناس ارشد

گردآوری، ویرایش و تدوین:

دکتر علی اوجاقی؛ مسئول مطالعات و بررسی بیماریهای دامی و پیامگزار سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی؛ رییس شورای پیامگزاران سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.