اصفهان رتبه دوم تولید تخم مرغ را در کشور دارد
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: در استان اصفهان هفت و نیم میلیون مرغ تخم گذار وجود دارد و اصفهان رتبه دوم تولید تخم مرغ کشور را به خود اختصاص داده است.حسین ایراندوست با اشاره به تعداد ۲۲۰ واحد فعال تولید تخم مرغ با ظرفیت ۱۲ میلیون قطعه و تولید سالیانه ۱۰۵ هزار تن تخم مرغ و رتبه دوم کشور در ظرفیت و تولید تخم مرغ ITP ادامه در اخبار

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.