مانند همه ویروس ها، ویروس  SARS-CoV-2 عامل بیماری کووید-19  برای تکثیر و زنده ماندن  باید وارد سلول میزبان  شود. به زبان ساده، “عفونت” یعنی اینکه عامل وارد سلول بافت میزبان بشود و تکثیر پیدا بکند.

برای ایجاد عفونت توسط SARS-CoV-2   ، یک ذره بر روی پوسته بیرونی ویروس وجود دارد که به یک گیرنده پروتئین با نام ACE2 مانند قفل و کلید می چسبد. این گیرنده های ACE2  [1]  در ریه ها، کلیه ها، قلب و روده انسان مشاهده می شوند. هنگامی که فرد به ویروس آلوده شده باشد ممکن است  تا 14 روز طول بکشد تا علائم بالینی در او ظاهر شود  که این زمان بین ورود عامل تا زمان بروز نشانه ها به عنوان دوره کمون(نهفتگی) بیماری  شناخته می شود. این مدت ادامه مطلب اینجا…


[1] پروتئینی است که در سطح بسیاری از انواع سلول وجود دارد؛ آنزیمی که پروتئین های کوچک ایجاد می کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.