بحرانی در این مقیاس قادر است جامعه را به طرز چشمگیری در جهت بهتر شدن یا بدتر شدن تغییر دهد. در اینجا پیش بینی های 34 متفکر بزرگ برای آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد آورده شده است.

وسعت و بزرگی بحران ویروس کرونا در حال حاضر برای بسیاری از آمریکایی ها یادآور حوادث 11 سپتامبر سال 2011 وبحران مالی سال 2008 است، وقایعی که جامعه را به طرز ماندگاری تغییر داد، از نحوه ی سفر و خرید برای خانه گرفته تا سطوح امنیتی و نظارتی که به آنها خو گرفته ایم و حتی به زبانی که آن را بکار میبریم.

مجله ی پلیتیکو این هفته بیش از 30 اندیشمند و متفکر کمک گرفته است و این اندیشمندان اخبار جدیدی را برای شما به همراه دارند. ادامه اینجا

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.