شرط کنترل قیمت محصولات دامی
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی گفت: اگر قرار است قیمت محصولات دامی را در بازار پایین نگه داریم باید نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین و هزینه های آنها را جبران کنیم. درست نیست که از یک طرف نهاده ها و هزینه های دامداران با ارز آزاد محاسبه شود و از طرفی از دامداران بخواهیم که محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه نکنند.پیمان عالمی با بیان اینکه دامپ ITP ادامه در اخبار

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.