۵ پیشنهاد برای حل معضل بازار نهاده‌های دامی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه نشتی نهادههای دامی عمدتاً از سامانه بازارگاه است، ۵ پیشنهاد را برای حل معضل بازار نهاده‌های دامی ارائه کرد.حجت ورمزیاری با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام (وابسته به وزارت جهادکشاورزی) طبق ماده شش اساسنامه خود وظیفه تأمین علوفه و خوراک دام و طیور را بر عهده دارد، گفت: این وظیفه نیز مربوط به امسال و سال قبل نیست و از زمان تشکیل شر ITP ادامه در اخبار

Previous articleشرط کنترل قیمت محصولات دامی
Next articleResistance Pulse
Experienced Veterinarian with a demonstrated history of working in the veterinary medicine. Skilled in GIS and Applied Epidemiology, Vaccines, and Animal Welfare. Strong community and social services professional with a Master’s Degree focused on Veterinary Preventive Medicine. In Charge of Animal Disease Study, and Surveillance Bureau. Expert on Disease Study, Surveillance, Early Warning/Response, Client Training, and Development. Executive Officer for projects avoiding spread of diseases, COVID-19 Pandemic Broadcaster. Works at Iran Veterinary Organization; 2000 - present. Graduated from Veterinary Faculty of Shiraz University, Shiraz, Iran.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.