تهران – ایرنا – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اگر کسانی فکر می کنند می توانند با جوسازی و مغلطه پای به عرصه بگذارند، تا وقتی بنده وزیر هستم، ضمن دفاع از طب سنتی دانشگاه دیده، اجازه نمی‌دهم پای خرافه گرایی و شارلاتانیزم به این وزارتخانه باز شود.More ادامه مطلب

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.