جمع آوری بازار سیاه نهاده‌های دامی
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه تولید سبوس و استحصال گندم حداقل یک ششم نیاز دام را می‌تواند تامین کند گفت:ظرفیت قوی در تولید گندم در استان نداریم.احمدی حاجی با بیان اینکه در تامین سبوس گندم دچار مشکل هستیم، افزود: با ورود نهاده‌های جو، ذرت و کنجاله سویا می‌توانیم بخشی از مشکلات تامین نهاده‌ها را حل کرد.او از هویت گذاری و پلام کوبی ITP ادامه در اخبار

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.