ویروس کرونا جهان را بطور دائمی تغییر خواهد داد ، اما این تغییرات چگونه...

0
بحرانی در این مقیاس قادر است جامعه را به طرز چشمگیری در جهت بهتر شدن یا بدتر شدن تغییر دهد. در اینجا پیش بینی...

پیام ویدئویی رئیس انجمن دامپزشکی استرالیا؛ جولیا کرافورد: حیوانات همراه و کووید-19

0
پیام ویدئویی رئیس انجمن دامپزشکی استرالیا؛ دکتر جولیا کرافورد در خصوص اهمیت انتقال به انسان به انسان کووید-19 و لزوم توجه به رفاه حیوانات...

آیا پارتیشن بندی ها باز خواهد گشت؟ پاندمی، ادارات و شرکت ها را تغییر...

0
سرانجام زمانی که کارمندان به میزهای کار خود باز می گردند، به دلیل وجود این پاندمی متوجه تغییرات بسیاری خواهند شد. در ابتدا، تعداد...