Job Opportunity

استخدام دکتر دامپزشک عمومی و متخصص داخلی دام کوچک در کلینیک دامپزشکی واقع در اندیشه و شهریار

به دو نفر دکتر دامپزشک متخصص داخلی دام کوچک یا دامپزشک عمومی با تجربه جهت امور درمان در کلینیک دامپزشکی واقع در 
استخدام دکتر دامپزشک یا کارشناس دامپزشکی در یک کلینیک دامپزشکی واقع در تهران (یوسف‌آباد)

بدینوسیله از دامپزشکان جویای کار و یا کارشناسان دامپزشکی جویای کار در یک کلینیک دامپزشکی واقع در تهران (محدوده یوسف آباد) دعوت به همکاری می شود.

متقاضیان محترم رزومه خود و حقوق درخواستی خود را به پست الکترونیک …..